A A A
Tekststørrelse T T T T
Hjem > Skole-meny > 

Nyheter

Fravær

Fravær-krav om sletting av gyldig fravær-søknadsfrist 15. desember

Du kan kreve inntil 10 dager per opplæringsår fjernet fra vitnemål dersom fraværet skyldes:
- Helseårsaker (fravær utover tre dager som er dokumentert av lege)
- Helseårsaker (fra første fraværsdag for elev med dokumentert risiko for fravær)
- Innvilget permisjon

Fravær av helsemessige årsaker krever legeerklæring. Legeerklæring sendes per post til rektor.

Mobilskole

Hvordan bruke Mobilskole?

Mobilskole som benyttes på Nordre Modum ungdomsskole har nå kommet I ny versjon hvor du som foresatt kan sende og motta meldinger til/fra skolen i en app for iOS/Android.

Du laster ned app’en ved å søke på Mobilskole i Appstore eller Playstore eller trykke på denne linken http://mobilskole.no/app på din smarttelefon.

Du logger inn på Mobilskole app’en med ditt telefonnummer.

App’en erstatter SMS og e-postkommunikasjon, og gjør det enkelt for foresatte å sende fraværsmeldinger og beskjeder til skolen.

273-365a5bd4-0d5c-470f-85a3-ee123208af23

Søknad om permisjon fra undervisning

Søknad om permisjon fra undervisning i hele dager skal fra og med skolestart skje via Modum kommunes skjemaportal. Fyll ut søknaden her. Ved første gangs bruk må du opprette en ny bruker / profil.

 

Fritid 123

Fritid 123

Visste du at det finnes minst 109 organiserte fritidsaktiviteter du kan være med på i Modum? Og om du tar turen over til Sigdal eller Krødsherad har du 218 fritidsaktiviteter og velge mellom. 

null-mobbing

Nytt regelverk om skolemiljø - nulltoleranse mot mobbing

Fra 1. august 2017 er det vedtatt et nytt regelverk om skolemiljø. Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Du kan lese mer om dette på Udir: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/informasjon-til-foreldre/